Všeobecné informácie

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky ponúka komplexné vzdelanie v oblasti informačných technológií, elektroniky, elektrotechniky a automatizácie pre oblasť poľnohospodárstva. Naši absolventi si vždy nájdu uplatnenie v praxi, mnohí úspešne rozvíjajú svoje vedomosti v rôznych odvetviach poľhohospodárstva alebo priemyslu. Univerzita ponúka množstvo študijných špecializácií a odborov. Podrobnejšie informácie môžu záujemcovia nájsť v sekcii Naša univerzita.

Naši pedagogickí pracovníci sa neustále vzdelávajú, aby mohli študentom poskytnúť vždy nové informácie a postrehy z odborov, ktoré vyučujú študentov rôznych fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Študenti získavajú informácie na prednáškach a cvičeniach. Problematika, ktorá časovo nespadá do prednášok a cvičení môže byť individuálne konzultovaná s príslušným vyučujúcim.

Prečo si vybrať práve Technickú fakultu a Katedru elektrotechniky, automatizácie a informatiky ?

Tu je niekoľko dôvodov:

  • po našich absolventoch je neustály dopyt na trhu práce
  • vzdelávame komplexne vo forme aplikovaných poznatkov z rôznych vedných disciplín
  • využívame nové priemyslené technológie a najnovšie vedecké poznatky
  • u nás máte možnosť praktického vyskúšania technológií využivaných v priemysle
  • ponúkame vám doplnkové predmety, ktoré rozšíria vaše vedomosti o rôzne oblasti IT a elektrotechniky
  • študenti majú možnosť sebarealizácie vo forme projektov
  • používame nové technológie vo vzdelávacom procese (E-learning)

 Katedra má akreditované študijné programy na oboch stupňoch štúdia:

  • bakalársky študijný program Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike (download študijného programu)
  • inžiniersky študijný program Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie (download študijného programu)

Ak vás naša ponuka zaujala, prosím neváhajte nás kontaktovať.