Technická kybernetika

V tomto predmete bude študent vedieť použiť nové poznatky z modelovania dynamických systémov v simulačnom prostredí MATLAB. Taktiež bude schopný návrhu rôznych automatizovaných technologických zariadení prostredníctvom kontaktových prvkov alebo PLC programátorov SIMATIC-S7200. Oboznámi sa s oblasťou elektropneumatiky a elektropneumatických prvkov s inštrukčnou sadou PLC programátorov SIMATIC-S7200.