Pracovníci

Vedúci katedry:
Profesori:
Docenti:
 • doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Odborní asistenti: 
 • Ing. Bohumír Brachtýr
 • Ing. Miroslav Pap
 • Ing. Stanislav Paulovič
 • Ing. Ľudovít Nagy
 • Ing. Martin Olejár, PhD.
 • Ing. František Adamovský
Sekretariát:
 • Dana Inovecká
Technickí pracovníci:
 • Dezidéria Horková
 • Marián Mališka
 • Dana Gálová