Informatika

Študent sa oboznámi s teóriou informácií, princípmi získavania, prenosu a spracovania dát, zariadeniami slúžiace na tento účel. Základné pojmy z teórie informácií. Kvantovanie a vzorkovanie signálov. Kódovanie informácie. Princípy prenosu informácie. Prenosové cesty a prenosové kanály. Prenosové cesty po metalickom vedení. Elektromagnetické prenosové cesty. Optické prenosové cesty. Modemy a typy modulácií v modemoch. Technické a programové vybavenie osobných a technologických počítačov. Klasické, objektové a vizuálne programovacie techniky. Visual Basic. Tvorba aplikácie v prostredí Windows. Princípy tvorby programového vybavenia na prenos dát medzi pocítacmi a inými mikroprocesorovými systémami. Komunikačné protokoly. Prenos dát medzi počítačmi. Počítačové siete. Internet. Elektronická pošta. FTP servery. Vyhľadávacie služby Internetu.