História katedry

Katedra vznikla 1.12.1985 odčlenením od Katedry energetiky. Prvoradou úlohou po zriadení katedry bolo vybavenie priestorov základným materiálno - technickým zariadením. Postupne bolo pracovisko vybavené výpočtovou technikou a dalšími modernými výpočtovými, meracími a riadiacimi systémami slúžiacimi na zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu a vedecko - výskumnej činnosti.
V roku 1993 bola katedra premiestnená do priestorov objektu V - haly a zároveň sa premenovala na Katedru elektrotechniky a automatizácie. Vybudovanie laboratórií a ostatných priestorov katedry realizovali technicky i fyzicky pedagogickí a technickí pracovníci katedry. V roku 1992 začala katedra gestorovat študijné zameranie Automatizačná, riadiaca technika a informatika v poľnohospodárstve. V roku 1997 sa špecializácia premenovala na "Automatizácia a informatika".