Elektronika

Cvičenia pomôžu študentom pochopiť princíp práce elektronických obvodov a ich aplikácií — analógové a digitálne obvody, optické prvky a základy elektromagnetickej kompatibility.